Đăng ký khoá học trẻ em

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRẺ EM 2017

KHOÁ HỌCTHỜI GIANƯU ĐÃIĐĂNG KÝ
TỰ TIN THUYẾT TRÌNH
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Sáng 16/09/2017
8:00 - 10:00, Sáng Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
GIAO TIẾP ỨNG XỬ
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Chiều 16/09/2017
14:00 - 16:00, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
KỸ NĂNG HỢP TÁC
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Chiều tối 16/09/2017
16:45 - 18:45, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
KỸ NĂNG TỰ LẬP TỰ PHỤC VỤ
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Sáng 23/09/2017
8:00 - 10:00, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Chiều 23/09/2017
14:00 - 16:00, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
PHƯƠNG PHÁP HỌC THÔNG MINH
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Chiều tối 23/09/2017
16:45 - 18:45, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Sáng 30/09/2017
8:00 - 10:00, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
HẠT GIỐNG VƯỢT TRỘI
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Chiều 30/09/2017
14:00 - 16:00, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY
TỰ TIN THUYẾT TRÌNH
Địa điểm: P212 NVH Lao động
Chiều tối 30/09/2017
16:45 - 18:45, Thứ 7 & Chủ nhật
3.200.000đ
Tặng quà 1 Triệu đồng cho 3 Học viên sớm nhất
ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY


Bạn cần hỗ trợ?