Giới thiệu

Diễn giả
19/12/2015

NGUYỄN TRỌNG MINH Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa THÔNG TIN CÁ NHÂN: Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG MINH, Cử nhân QTKD Chức danh: Phó Tổng giám đốc Tâm Việt Group khu vực Bắc Trung Bộ Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa Đơn vị: Tâm Việt...

Triết lý
19/12/2015

Theo E.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi - cái đó là văn hoá”. Văn hóa Tâm Việt đã hình thành và phát triển được 10 năm. Những nét văn hóa đó được thể hiện trong hệ thống...

Bạn cần hỗ trợ?