Văn hoá doanh nghiệp

I. Giới thiệu:
Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nó giúp ta giảm xung đột, điều phối và kiểm soát, tạo động lực làm việc, tạo lợi thế cạnh tranh. Văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp. Để mỗi nhân viên đều hãnh diện được làm việc và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp…Từ đó làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Sự khác biệt sẽ tạo nên sự đặc biệt nên có thể coi văn hóa doanh nghiệp là vũ khí cạnh tranh hữu hiệu nhất trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới.

Mục đích khóa đào tạo do các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tâm Việt giảng dạy sẽ giúp học viên nhận thức rõ các khái niệm và tầm quan trọng của các thành phần liên quan đến văn hóa doanh nghiệp.

II. Mục tiêu:
Hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:
Hiểu rõ các khái niệm liên quan đến văn hóa doanh nghiệp;
Hiểu rõ các yếu tố cấu thành nên doanh nghiệp;
Áp dụng các phương pháp đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp;
Xây dựng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp;

III. Nội dung:
Dưới đây là những nội dung chính do Tâm Việt đề xuất dựa trên những yêu cầu ban đầu. Nội dung sẽ được cụ thể hóa sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo.

1. Phát huy tiềm năng để sống, học tập và làm việc hiệu quả
a. Nguyên tắc hành động
b. Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não)
c. Học qua trải nghiệm
d. Quy trình học kỹ năng

2. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp
a. Các cách tiếp cận văn hoá doanh nghiệp
b. Định nghĩa văn hoá doanh nghiệp

3. Các mô hình văn hoá doanh nghiệp
a. Mô hình phân lớp văn hoá doanh nghiệp
b. Mô hình hành vi
c. Mô hình tổng thể

4. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp
a. Tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp
b. Hành vi con người với văn hoá doanh nghiệp
c. Văn hoá và sự trường tồn của doanh nghiệp

5. Các bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp
a. Các bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp
b. Kế hoạch hành động

IV. Liên hệ:

TÂM VIỆT THANH HOÁ
Địa chỉ: Số 458 Bà Triệu, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa
Văn phòng: Nhà văn hoá lao động Tỉnh Thanh Hoá, Số 09 Hàng Nan, TP Thanh Hoá
Điện thoại : 0372880999 – 0909090850
Email : tamvietthanhhoa@gmail.com
Website: www.30_tamvietthanhhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0237 2880 999

GỬI TIN NHẮN