Đào tạo Doanh nghiệp

ky-nang-lanh-dao
Kỹ năng Lãnh đạo & quản lý hiệu quả
14/12/2016

I. Giới thiệu: Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế....

van-hoa-doanh-nghiep
Văn hoá doanh nghiệp
14/12/2016

I. Giới thiệu: Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nó giúp ta giảm xung đột, điều phối và kiểm soát, tạo động lực làm việc, tạo lợi thế cạnh tranh. Văn hóa doanh nghiệp là chất keo...

ky-nang-quan-ly-thoi-gian-va-cong-viec
Kỹ năng Quản lý Thời gian & Tổ chức Công việc
14/12/2016

I. Giới thiệu: “Thời gian là vàng”. Ai cũng có một tài sản như nhau là 1440 phút mỗi ngày, nhưng cách chúng ta sử dụng tài sản đó như thế nào sẽ tạo nên sự khác biệt giữa mọi người. Nền kinh tế thị trường...

Bạn cần hỗ trợ?